Cuối cùng thì cánh cửa Nhật Bản đã mở trở lại. Do tình hình đại dịch Covid-19 mà Nhật Bản đã ngừng cấp Visa và tư cách lưu trú khiến hàng nghìn thực tập sinh cả nước đã bị dừng lịch bay. Thật vinh dự trong tháng 9 tới đây, rất nhiều thực tập sinh của ABS Việt Nam được ưu tiên cấp visa và có lịch bay cụ thể. Tuy không thể cấp hết visa cho tất cả các bạn đang chờ bay nhưng chắc chắn trong thời gian tới Nhật Bản sẽ tiếp tục tiếp nhận thêm nhiều thực tập sinh của chúng ta.