Giáo án 25 bài Minna no Nihongo N5 File Power Point
GIÁO ÁN 25 BÀI MINANONIHONGO DÀNH CHO NHỮNG BẠN ĐAM MÊ CÔNG VIỆC GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT.
Một số bài vẫn còn sơ sài mọi người có thể chỉnh sửa theo ý mình để bài giảng thêm phần phong phú

Download