Từ điển ngữ pháp tiếng Nhật trình bày theo dạng từ A đến Z bao gồm rất nhiều mục từ được trình bày từ A đến Z với các phần giải thích nghĩa rõ ràng. Trong một mục từ có các mẫu câu và ví dụ cho thấy rõ tình huống sử dụng và một số lưu ý về cách dùng tư cho đúng ngữ pháp. Bên cạnh đó, nhóm biên soạn còn đưa vào cách thành lập và các thành ngữ liên quan để bạn đọc có thể sử dụng chính xác và tự nhiên nhất.