BÙI MẠNH HÙNG

Lớp: A310
Giáo viên chủ nhiệm: Cô Thêm
Đạt thành tích: Học viên có thành tích chạy 1200m tốt nhất tháng 06/2023
Thời gian chạy: 4p12s