MÃ THỊ LÊ

Lớp: A310
Giáo viên chủ nhiệm: Cô Thêm
Đạt thành tích: Học viên nữ có thành tích plank tốt nhất tháng 06/2023
Thời gian plank: 11p38s