NGUYỄN HOÀNG NHẬT- A60 CHẠY 1200M NHANH NHẤT THÁNG 10 THÀNH TÍCH 4 PHÚT 11 GIÂY