MÃ THỊ LÊ

Lớp: A310
Giáo viên chủ nhiệm: Cô Thêm
Đạt thành tích: Học viên nữ có thành tích plank tốt nhất tháng 04/2023
Thời gian plank: 14p30s