LÔ VĂN MẰN

Lớp: A317
Giáo viên chủ nhiệm: Thầy Trung
Đạt thành tích: Học viên có thành tích plank tốt nhất tháng 08/2023
Thời gian plank: 7p17s