NGUYỄN THẾ LINH

Lớp: A321
Giáo viên chủ nhiệm: Cô Yến
Đạt thành tích: Học viên có thành tích chạy 1200m tốt nhất tháng 09/2023
Thời gian chạy: 3p57s