CAO THỊ THANH TÂM

Lớp: A318
Giáo viên chủ nhiệm: Thầy Vinh
Đạt thành tích: Học viên xuất sắc môn Văn hóa Nhật Bản tháng 09/2023
Điểm: 100 điểm