ĐOÀN HỮU HÙNG

Lớp: A317
Giáo viên chủ nhiệm: Thầy Trung
Đạt thành tích: Học viên có thành tích tiếng Nhật xuất sắc nhất tháng 07/2023
Điểm thi hội thoại: 98.8 điểm