NGUYỄN THU HUYỀN
Lớp: A84
Giáo viên chủ nhiệm: Cô Oanh
Đạt thành tích: Học viên đạt điểm tiếng Nhật cao nhất trung tâm tháng 05/2022
Điểm TB tiếng Nhật: 94.9 điểm