TRẦN TUẤN QUÂN
Lớp: A90
Giáo viên chủ nhiệm: Cô Thêm
Đạt thành tích: Học viên hội thoại tiếng nhật xuất sắc nhất trung tâm tháng 07/2022
Điểm Hội Thoại: 98 điểm