MÃ THỊ LÊ

Lớp: A310
Giáo viên chủ nhiệm: Cô Thêm
Đạt thành tích: Học viên nữ có thành tích plank tốt nhất tháng 07/2023
Thời gian plank: 9p6s