LÊ KIỀU LOAN
Lớp: A87
Giáo viên chủ nhiệm: Cô Quyên
Đạt thành tích: Học viên tiếng Nhật xuất sắc nhất trung tâm tháng 06/2022
Điểm TB tiếng Nhật: 98.4 điểm