TRẦN THỊ PHƯƠNG LY

Lớp: TMI10
Giáo viên chủ nhiệm: Thầy Vinh
Đạt thành tích: Học viên xuất sắc tiếng nhật + Hội thoại tiếng nhật xuất sắc nhất tháng 08/2022
Điểm TB Tiếng Nhật: 98.4 điểm
Điểm Hội thoại: 99 điểm