LÔ VĂN MẰN

Lớp: A317
Giáo viên chủ nhiệm: Thầy Trung
Đạt thành tích: Học viên nam có thành tích plank tốt nhất tháng 06/2023
Thời gian plank: 11p43s