HÀ THỊ MỸ KHUYÊN

Lớp: A317
Giáo viên chủ nhiệm: Thầy Dũng
Đạt thành tích: Học viên xuất sắc môn Văn hóa Nhật Bản tháng 11/2023
Điểm: 100 điểm