PHẠM THỊ CẨM LY

Lớp: A90
Giáo viên chủ nhiệm: Cô Quỳnh
Đạt thành tích: Học viên tiếng nhật xuất sắc nhât tháng 11/2022
Điểm TB Tiếng Nhật: 97.8 điểm