CAO THỊ DIỄN

Lớp: A304
Giáo viên chủ nhiệm: Thầy Vinh
Đạt thành tích: Học viên có thành tích hội thoại tiếng Nhật tốt nhất tháng 05/2023
Điểm thi hội thoại: 100 điểm