ĐÀM THỊ QUÊ

Lớp: A305
Giáo viên chủ nhiệm: Cô Ngọc
Đạt thành tích: Học viên có thành tích chạy 800m tốt nhất tháng 05/2023
Thời gian chạy: 3p28s