ĐINH CÔNG NHỊ

Lớp: A311
Giáo viên chủ nhiệm: Cô Trang
Đạt thành tích: Học viên có thành tích hội thoại tiếng Nhật tốt nhất tháng 06/2023
Điểm thi hội thoại: 100 điểm