ĐOÀN TRỌNG KHUÊ

Lớp: A307
Giáo viên chủ nhiệm: Cô Quỳnh
Đạt thành tích: Học viên có thành tích plank tốt nhất tháng 03/2023
Thời gian plank: 14p25s