TRẦN THỊ PHƯƠNG

Lớp: A90
Giáo viên chủ nhiệm: Cô Thêm
Đạt thành tích: Học viên xuất sắc môn Văn Hóa Nhật Bản tháng 08/2022
Điểm: 100 điểm