ĐỖ THỊ TƯƠI

Lớp: A313
Giáo viên chủ nhiệm: Thầy Huy
Đạt thành tích: Học viên xuất sắc môn Văn hóa Nhật Bản tháng 06/2023
Điểm: 100 điểm