TIÊU THỊ LÂM

Lớp: A317
Giáo viên chủ nhiệm: Thầy Trung
Đạt thành tích: Học viên xuất sắc môn Văn hóa Nhật Bản tháng 07/2023
Điểm: 99.9 điểm