PHAN THỊ MỸ DUYÊN

Lớp: A313
Giáo viên chủ nhiệm: Thầy Huy
Đạt thành tích: Học viên xuất sắc môn Văn hóa Nhật Bản tháng 10/2023
Điểm: 96.7 điểm