TRẦN THỊ HUỆ

Lớp: A318
Giáo viên chủ nhiệm: Thầy Vinh
Đạt thành tích: Học viên có thành tích tiếng Nhật xuất sắc nhất tháng 09/2023
Điểm thi hội thoại: 97.3 điểm