TRẦN THỊ PHƯƠNG LY

Lớp: TMI10
Giáo viên chủ nhiệm: Cô Quỳnh
Đạt thành tích: Học viên xuất sắc tiếng nhật tháng 10/2022
Điểm TB Tiếng Nhật: 97.2 điểm