VI THỊ NƠI
Lớp: A86
Giáo viên chủ nhiệm: Thầy Trung
Đạt thành tích: Học viên xuất sắc môn bồi dưỡng kiến thức Văn Hóa Nhật Bản tháng 05/2022
Điểm BDKT Văn Hóa Nhật Bản: 92.7 điểm