LÊ THỊ THẢO

Lớp: A106
Giáo viên chủ nhiệm: Thầy Trung
Đạt thành tích: Học viên có thành tích chạy 800m tốt nhất tháng 03/2023
Thời gian chạy: 4p5s