CAO THỊ DIỄN

Lớp: A304
Giáo viên chủ nhiệm: Thầy Vinh
Đạt thành tích: Học viên xuất sắc môn Văn hóa Nhật Bản tháng 04/2023
Điểm: 100 điểm