NGÔ THỊ QUỲNH CHÂU

Lớp: A313
Giáo viên chủ nhiệm: Thầy Huy
Đạt thành tích: Học viên có thành tích tiếng Nhật xuất sắc nhất tháng 06/2023
Điểm thi hội thoại: 99.4 điểm