VI THỊ HÀ TRANG

Lớp: A315
Giáo viên chủ nhiệm: Cô Học
Đạt thành tích: Học viên nữ có thành tích plank tốt nhất tháng 09/2023
Thời gian plank: 10p45s