LÊ KIỀU LOAN
Lớp: A87
Giáo viên chủ nhiệm: Cô Quyên
Đạt thành tích: Học viên xuất sắc môn bồi dưỡng kiến thức Văn Hóa Nhật Bản tháng 06/2022
Điểm BDKT Văn Hóa Nhật Bản: 96.7 điểm