NGUYỄN ĐỨC LỘC

Lớp: A310
Giáo viên chủ nhiệm: Cô Tuyến
Đạt thành tích: Học viên có thành tích hội thoại tiếng Nhật tốt nhất tháng 09/2023
Điểm thi hội thoại: 99.5 điểm