CAO THỊ DIỄN

Lớp: A304
Giáo viên chủ nhiệm: Thầy Vinh
Đạt thành tích: Học viên có thành tích tiếng Nhật xuất sắc nhất tháng 04/2023
Điểm thi hội thoại: 97.6 điểm