LÊ VĂN DOANH

Lớp: A319
Giáo viên chủ nhiệm: Cô Thêm
Đạt thành tích: Học viên có thành tích chạy 1200m tốt nhất tháng 08/2023
Thời gian chạy: 5p52s