LÂM THỊ BÌNH

Lớp: A318
Giáo viên chủ nhiệm: Thầy Vinh
Đạt thành tích: Học viên xuất sắc môn Văn hóa Nhật Bản tháng 08/2023
Điểm: 100 điểm