NGUYỄN CÔNG TOẢN
Lớp: A68
Giáo viên chủ nhiệm: Thầy Đông
Đạt giải nhất kỳ thi thể lực chạy 1200m Nam tháng 3/2021
Thời gian hoàn thành: 4 phút 05 giây
Sở thích: Chơi thể thao như là bóng đá, đá cầu, cầu lông.
Phương pháp rèn luyện sức khỏe:
– Ăn no, ngủ kỹ. Thường xuyên thể dục thể thao.