NGUYỄN VĂN LỘC

Lớp: A324
Giáo viên chủ nhiệm: Cô Hương
Đạt thành tích: Học viên có thành tích plank tốt nhất tháng 10/2023
Thời gian plank: 6p15s