ĐÀO THỊ XUÂN
Lớp: A89
Giáo viên chủ nhiệm: Cô Ngọc
Đạt thành tích: Học viên xuất sắc môn bồi dưỡng kiến thức Văn Hóa Nhật Bản tháng 07/2022
Điểm BDKT Văn Hóa Nhật Bản: 96.7 điểm