NGUYỄN THỊ ÁNH

Lớp: A303
Giáo viên chủ nhiệm: Thầy Dũng
Đạt thành tích: Học viên xuất sắc môn Văn hóa Nhật Bản tháng 05/2023
Điểm: 100 điểm