PHẠM ANH TÀI

Lớp: A97
Giáo viên chủ nhiệm: Thầy Trình
Đạt thành tích: Học viên xuất sắc tiếng nhật tháng 09/2022
Điểm TB Tiếng Nhật: 98.6 điểm