ĐINH NHẬT NAM
Lớp: A90
Giáo viên chủ nhiệm: Cô Thêm
Đạt thành tích: Học viên TIẾNG NHẬT XUẤT SẮC NHẤT trung tâm tháng 07/2022
Điểm TB tiếng Nhật: 96.4 điểm