PHẠM HỒNG THÁI

Lớp: A106
Giáo viên chủ nhiệm: Thầy Trung
Đạt thành tích: Học viên có thành tích hội thoại tiếng Nhật tốt nhất tháng 02/2023
Điểm thi hội thoại: 100 điểm