NGUYỄN THỊ HUỆ

Lớp: A318
Giáo viên chủ nhiệm: Thầy Vinh
Đạt thành tích: Học viên có thành tích tiếng Nhật xuất sắc nhất tháng 10/2023
Điểm thi hội thoại: 96.3 điểm