NGUYỄN THỊ THANH

Lớp: A307
Giáo viên chủ nhiệm: Cô Quỳnh
Đạt thành tích: Học viên có thành tích tiếng Nhật xuất sắc nhất tháng 05/2023
Điểm thi hội thoại: 99.3 điểm